Pædagogmedhjælperjobs.dk

Dette site er skabt af Jobsearch.dk, som er Danmarks største jobportal. Send en mail til [email protected] eller ring 25238701 hvis du har ledige stillinger og vil finde din nye kandidat hurtigt.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Pædagogmedhjælper på Midt-og Vestsjælland

Om jobbet


Sigrid Undset Skolen er et specialiseret skole- og SFO-tilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder fra børnehaveklasse til og med 10. klasse (§20 stk.2).

For det kommende skoleår 24-25 forventes elevtallet at være ca. 100.

Fælles for alle ansatte og faggrupper på Sigrid Undset Skolen er engagement og interessen for børn med særlige behov, deres trivsel og udvikling. Det forventer vi naturligvis også af dig.

Vores teoretiske grundlag i forhold til arbejdet med elevernes personlige og sociale udvikling er funderet i systemisk teori og neuroaffektiv udviklingspsykologi.

Vores mål er, at øge elevers tilværelseskompetencer mest muligt, for at kunne opnå et så kvalitetsfyldt og selvstændigt liv som muligt under og efter deres skolegang.

For at komme i betragtning til stillingen forventes det, at du er fleksibel i forhold til skolens og SFO´ens åbningstider mandag til fredag kl. 06.30 - 16.00.

Din profil


Vores forventninger for dig som kommende kollega er at:

  • du er et engageret menneske og har en undersøgende tilgang til din omverden og især vores elevgruppe
  • du har en indre ro, som elever kan læne sig ind i
  • du er optaget af udvikling og læring - især elevernes - men også din egen
  • du motiveres ved at samarbejde med andre faggrupper og forstår samskabelse af forskellighed og vigtigheden af at have fælles mål
  • du skal...