Pædagogmedhjælperjobs.dk

Find ledige pædagogmedhjælperjobs.

Kachotten søger to pædagoger

Pædagogmedhjælper i Storkøbenhavn

Vi søger snarest:

  • en pædagog, 37 timer pr. uge. Stillingen er en fast stilling i vores vuggestue.
  • en pædagog, 37 timer pr. uge. Stillingen er et barselsvikariat, i vores børnehave.


”Kachotten” er en integreret institution med plads til 43 enheder i alderen 0 – 6 år. 20 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Vi er 9 ansatte. Vi bor i en gammel villa, i Herlev, tæt ved offentlige transportmidler. ”Kachotten” har åbent fra kl. 7 -17, dog fredag til kl. 16.

Vores pædagogiske arbejdsgrundlag:
Kachottens nuværende pædagogiske målsætning er bygget op omkring den regeringsbesluttede lov om dagtilbud, Herlev Kommunes værdigrundlag, der bygger på læreplanerne, samt Herlev Kommunes børnepolitik.

Vores pædagogiske arbejdsmetoder er:
  • Rutine pædagogik og forudsigelighed
  • Udviklende og lærende fællesskaber
  • Gruppeopdeling
  • Skabe gode læringsmiljøer


Vi søger to pædagog, der af hele sit hjerte ønsker, at gøre en forskel for Kachottens mindste børn og deres familier. I skal have et anderkendende menneskesyn, der bygger på en systemisk tilgang, hvor du tør sætte dig selv i spil.

Vi søger to medarbejder, med følgende kompetencer og kvalifikationer:
  • Du skal være uddannet pædagog
  • Du skal have erfaring med forældresamarbejde
  • Du skal være tydelig i din kommunikation, både i skrift og ...