Pædagogmedhjælperjobs.dk

Find ledige pædagogmedhjælperjobs.

Pædagoger til undervisning og fritidsordning på STU

Pædagogmedhjælper i Nordsjælland

Vil du være med til at give unge med særlige behov den bedste start på voksenlivet?

Få en faglig udfordring ud over de sædvanlige, når du kreativt skal sætte alle dine kompetencer inden for pædagogik og andre områder i spil på en anden måde, end du måske er vant til.

Vi søger uddannede pædagoger på 30 og 37 timer, der kunne tænke sig at sætte hele deres pallette af ideer og faglighed i spil og være med til skabe rammerne for, at unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser når deres fulde potentiale. De fleste af vores mere end 70 elever er her på den treårige STU, men vi har også elever på 9. og 10. klassetrin.

Du skal deltage i undervisningen og være med til at styrke selvværd og selvtillid. Du skal også være med til at facilitere relationsdannelse og skabe et sjovt og hyggeligt ungdomsmiljø for vores elever. Derudover får du to-tre eftermiddagsvagter i vores fritidsordning, der holder åbent hver eftermiddag og i skoleferier.

Du må gerne have erfaring med at samarbejde med forskellige faggrupper. Dit udgangspunkt er, at vi løfter i flok, og du deltager også gerne i plejeopgaver.

Centret omfatter elever på alle kognitive og funktionsniveauer, og vores nye pædagoger skal være parate til at arbejde med mange forskellige funktionsnedsættelser, som udviklingshæmning, cerebral parese, autisme, muskelsvind, ADHD osv. Arbejdet er meget afvekslende, bl.a. med ture ud af huset, svømning og aktiviteter på ce...