Pædagogmedhjælperjobs.dk

Find ledige pædagogmedhjælperjobs.

Relationskompetent vuggestuepædagog til specialpædagogisk arbejde søges

Pædagogmedhjælper på Sydsjælland

Vi søger en ny kollega i Kalvehave Skole & Børnehus med viden om og interesse for specialpædagogikken.

Stillingen er til vores Børnehus (0-6 år). pt til vuggestuegruppen.

Vi arbejder sammen på tværs af de fire grupper i børnehuset og på tværs af børnehave og skole. Vi er spændte på hvem du er, dine kompetencer og profil, som du bedes beskrive i ansøgningen.

Da vi er en stor arbejdsplads med pt. 35 børn i Børnehuset, 80 børn i Kalvehave Skole og 75 ansatte og studerende i børnehave, skole og administration, så sker der altid noget spændende!

Særligt om Børnehuset:
I Børnehuset er vi optaget af at få implementeret den styrkede pædagogiske læreplan, hvor vi aktuelt har særligt fokus på, hvordan vi kan udvikle vores læringsmiljøer og arbejde med læreplanstemaerne.

I Børnehuset er ca. halvdelen på almene pladser og den anden halvdel visiterede.
I hverdagen skelner vi ikke imellem børnene og vi har erfaret, at alle børn profiterer af tydelige voksne, velkendte strukturer, piktogrammer mm.

Børnene er opdelt i en vuggestuegruppe samt 3 børnehavegrupper,

Dine kompetencer:
Vi søger en pædagog, der har erfaring med - og lyst til at arbejde special- og almenpædagogisk med børn i alderen 0-6 år. Du er bevidst om, at barnet er afhængig af den voksnes relationskompetence, du har en evne til at bevare roen og fastholde et rimeligt krav til b...