Pædagogmedhjælperjobs.dk

Find ledige pædagogmedhjælperjobs.

To pædagog til Arresø Børnehus

Pædagogmedhjælper i Nordsjælland

To pædagoger med start den 1 august 21.

En pædagog på 35 timer i børnehaven, og en pædagog på 30 timer i vuggestuen. Men du skal kunne arbejde i begge afdelinger.

Med tiltrædelse den 1 august 21.

Arresø Børnehus er en integreret institution på 70 børn. Huset ligger i landsbyen Store Lyngby, i Hillerød Kommune. Vi er delt op i to børnehavestuer og to vuggestuer.

Personalegruppen er sammensat af både unge og ældre af begge køn. Vi har god trivsel, hvor der er plads til forskellighed og godt humør, på vej mod et fælles mål. Gæster og samarbejdspartnere, bemærker en imødekommende atmosfære.

Vi modtager primært børn fra lokalområdet. Og har et tæt og godt samarbejde med vores forældre. Vi har i en årrække, arbejdet målrettet, med vores pædagogiske praksis, og den forebyggende indsats. Vi er trænet i at sætte vores professionelle side i spil. Både Praktisk og teoretisk. Refleksion er et vigtigt værktøj for os. Og vejen til forandring starter med os. Vi modtager supervision en gang om ugen af psykolog. Desuden er vi en del af et tværfagligt team, bestående af sagsbehandler, psykolog, logopæd. Og sundhedsplejerske.

Hillerød Kommune lægger vægt på arbejdet med læreplanerne og giver muligheden for kurser, efteruddannelse og faglige fælleskaber.

Vores nye kollega


Du
  • skal være uddannet pædagog
  • skal være omstillingsparat – ikke to dage er ens
  • skal se dig selv som den bes...