Pædagogmedhjælperjobs.dk

Find ledige pædagogmedhjælperjobs.

Pædagog, PAU eller SOSU til Bocenter for borgere med særlige behov

Pædagogmedhjælper i Nordsjælland

Medarbejdere med særlige kompetencer

Man skal være af en særlig støbning for at arbejde i Hus A, hvor vi søger nye kollegaer. Hus A på Følstruphusene i Nødebo danner rammen for 7 voksne borgeres hjem og liv – borgere med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Borgerne du møder i Hus A er vidt forskellige. Du vil møde nogle som sidder i kørestol, nogle er dårligt gående og andre løber stærkt. Nogle borgere har Downs syndrom med demens; en del af borgerne befinder sig inden for autismespektret. Alle borgere har udfordringer som kræver noget særligt at os – og af dig.

Forudsigelighed, visuel struktureret pædagogik og kommunikation er nøglebegreber for os, og værktøjer som BoardMaker, GoTalkNow og MemoAssist ofte er i brug. Miljøet og dagligdagen er på den vis tilrettelagt, for at skabe et hjem for denne særlige gruppe borgere. Fælles for alle borgerne er, at de har brug for, at du er empatisk, nærværende og lyttende. Du skal kunne se det enkeltes menneskes ressourcer og understøtte disse for at sikre livskvalitet.

Omsorgsopgaven – at modtage hjælp til personlig pleje og hygiejne – er vigtig for borgerne, så det skal du kunne gå til med indlevelse og værdighed, og være afklaret omkring. Prøv at læse her i Socialpædagogen s. 6, hvordan også det at skrifte en ble kan ses som en pædagogisk mulighed for at skabe en relation. Enkelte borgere kræver ofte liftning.
Ud over borgerne, vil du i Hus A møde en god personalegru...