Pædagogmedhjælperjobs.dk

Find ledige pædagogmedhjælperjobs.

Pædagogisk assistent til Kriminalforsorgen Hovedstaden, Udlændingecenter Ellebæk

Pædagogmedhjælper i Nordsjælland

Udlændingecenter Ellebæk søger en pædagogisk assistent. Stillingen er på 37 timer ugentligt og til besættelse snarest.

Udlændingecenter Ellebæk er en lukket udlændingeinstitution med en aktuel kapacitet på 136 pladser. Vores formål er at gennemføre Hjemrejsestyrelsens og rettens beslutninger om frihedsberøvelse efter udlændingelovens regler og at sikre et værdigt og hensynsfuldt ophold i overensstemmelse med de frihedsberøvedes rettigheder. Vi forventer, at Ellebæks kapacitet udvides i 2021. Der er aktuelt ca. 60 ansatte i Udlændingecenter Ellebæk fordelt på fængselsbetjente, værkmestre, sundhedspersonale, pædagogiske medarbejdere, underviser, administrativt personale og ledelse.

Om stillingen og opgaverne
Som pædagogisk assistent får du et tæt samarbejde og opgavefællesskab med det øvrige personale i Ellebæk, herunder især med de øvrige pædagogiske medarbejdere, civilansatte, værkmestre og fængselsbetjente.

Dine primære arbejdsopgaver vil være at varetage fritidsaktiviteter med de frihedsberøvede udlændinge samt at støtte og motivere de frihedsberøvede til at opretholde almindelig dagligdags livsførelse med henblik på udsendelse. Du skal derfor være god til at udvikle inden for den ramme, som lovgivningen definerer.

Om dig
Vi ser gerne, at du har en uddannelsesmæssig baggrund inden for det socialfaglige/socialpædagogiske område eller lignende. Du har gerne erfaring fra specialiserede soci...