Pædagogmedhjælperjobs.dk

Find ledige pædagogmedhjælperjobs.

Pædagog til Sydbyens Børnehus afd. Blomsterhaven

Pædagogmedhjælper i Sydjylland

Pr. 1. august 2021 søger Sydbyens Børnehus, afd. Blomsterhaven en uddannet pædagog til en 33 timers stilling i vores børnehave i Hus A.

Blomsterhaven er en del af Sydbyens Børnehus som er en kommunal integreret daginstitution, med vuggestue og børnehavepladser. Vi er lige nu 106 børn, fordelt i 3 huse.
Ved Sydbyens Børnehus er vi pr. 1. august 2021, 26 engagerede ansatte, med et bredt spekter af kompetencer, deriblandt på det specialpædagogiske område.

I hus A er der ca. 45 dejlige børnehavebørn i alderen 3-5 årige, huset består af 3 grupper med op til 3 ansatte på hver stue.

Vi søger en pædagog der er bredt funderet både teoretisk og praktisk og som gerne har kendskab til at arbejde med relationer gennem ICDP. Desuden skal du som fagperson være med til at højne kvaliteten og fagligheden et sted hvor dette niveau i forvejen er højt. Du skal desuden have stærke kompetencer med hensyn til at arbejde med tosprogede familier hvor bl.a. kulturmødet opleves som en spændende udfordring.

I Sydbyens Børnehus arbejder vi ud fra den styrkede pædagogiske læreplan. Vi er optaget af barnets udvikling, læring, dannelse og trivsel og måler herpå gennem de forskellige læreplanstemaer. Ligeledes skaber de forskellige temaer rammen om de daglige forskellige pædagogiske aktiviteter, som børnene indgår i. Vi søger derfor en kollega, som vil bidrage positivt til dette arbejde.

Desuden forventer vi af vores kommende kollega at: