Pædagogmedhjælperjobs.dk

Find ledige pædagogmedhjælperjobs.

Pædagog/-medhjælper til HFO1 på Hillerød Dagbehandlingsskole

Pædagogmedhjælper i Nordsjælland

Hillerød Dagbehandlingsskole søger pr. 1 august pædagog eller medhjælper til HFO1 tilbud

Stillingen er på ca. 20 timer ugentligt i en årsnorm hvor flertallet af arbejdstimerne ligger i ferieuger (uge 42, 7 og 3 uger i sommerferieperioden) samt ca. 3 timer dagligt inden for tidsrummet ca. 13-16.

Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS) er en skole til børn, unge og deres familier, som har særlig behov for støtte. Skolen har elever fra indskolingen til og med udskolingen.

”Der er tale om en foranstaltning efter serviceloven samt folkeskoleloven, og der er tale om børn, unge og familier, hvor der er stor bekymring for barnets/den unges trivsel, og hvor der ud over et behandlingsbehov kan vise sig et specialundervisningsbehov”, siger skoleleder Frants Kuhlman om målgruppen.

Det betyder, at du vil møde elever der


  • er normalbegavede med sociale, personlige og familiemæssige udfordringer
  • til tider udfordrer regler og normer samt dens voksnes autoritet
  • kan have udfordringer med krav
  • kan have udfordringer med at indgå i alderssvarende relationer
  • kan virke til at have vanskeligheder med at regulere følelsesmæssige udsving
  • som oftest har haft en vanskelig skoleerfaring med sig

Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte elev


HDS tilrettelægger undervisningen i forhold til den enkeltes behov og tilsvarende arbejdes der behandlingsmæssigt med den enke...