Pædagogmedhjælperjobs.dk

Find ledige pædagogmedhjælperjobs.

SPIR søger socialpædagog

Pædagogmedhjælper i Storkøbenhavn

Nyoprettet team har vokseværk og søger derfor endnu en socialpædagog.

Dit timetal er 37 timer om ugen.

Din tjeneste vil ligge i dag – og aftentimerne med weekend vagt hver 4. uge.

SPIR er et udekørende døgnstøttetilbud og er målrettet mennesker fra 18 år med betydelig nedsat funktionsevne på forskellige niveauer – herunder opmærksomhedsforstyrrelser, kognitive udfordringer, psykisk sårbarhed og/eller særlige sociale problemer.

SPIR er kendetegnet ved en høj grad af fleksibilitet, hvor støtten løbende tilpasses borgernes behov.Borgerne har mulighed for at få støtte 24 timer i døgnet i alle ugens dage.

Der er fokus på det at bo i egen bolig. Borgeren kan få støtte til at få struktur og overblik i sin hverdag, udvikle eller vedligeholde færdigheder og mestringsstrategier. Vi arbejder med den enkelte borgers progression, hvorfor en hel central opgave i arbejdet er at støtte borgeren i at fastholde og udvikle fællesskaber for at modvirke social isolation og ensomhed. Ligesom du skal kunne se meningen i at gøre borgeren så selvstændig og uafhængig af støtte som muligt.

Vi tror på, at der er håb og mulighed for, at alle kan få det bedre, tage ansvar i eget liv og opnå en meningsfuld og værdig tilværelse.

Vi tager udgangspunkt i et helhedssyn, hvor den enkelte ses som et aktivt handlende og selvbestemmende individ i relation med omgivelserne.

I Socialområdet for voksne i Høje Tåstrup Kommune har v...