Pædagogmedhjælperjobs.dk

Find ledige pædagogmedhjælperjobs.

Pædagog eller PAU til Bocenter på specialområdet - Botilbud Vingen

Pædagogmedhjælper i Nordsjælland

På Botilbuddet Vingen, som er et nybygget botilbud til borgere med udviklingshæmning, har vi blikket fast rettet mod at støtte borgerne i at leve deres liv så selvstændigt som muligt. For at understøtte at det sker i overensstemmelse med borgernes ønsker og behov, sætter vi yderligere lys på det tværfaglige arbejde. Vi søger derfor pædagoger eller PAU’er, der sammen med os kollegaer vil være med til at føre alt dette ud i livet.

Vingen danner rammen om 20 borgeres hjem og liv. Borgerne, som har varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, bor i egne lejligheder med fælles stue og køkken, og har derfor mulighed for at vælge fællesskabet til og fra. Udvikling og metodisk fagligt arbejde kommer til at være bærende elementer på Vingen den kommende tid. Du skal derfor have lyst til at arbejde med din faglighed, have robusthed og sans for at navigere i en uforudsigelige hverdag. Dette skal du kombinere med evne til ærligt samvær med borgerne, med selvstændighed som gennemgående præmis.

Sådan arbejder vi


Dine kollegaer er en god blanding af forskellige faggrupper, som er meget engagerede i det tværfaglige samarbejde mellem pædagog- og ergoterapeutfaglighed. I det daglige arbejder vi også med at forankre den anerkendende tilgang og neuropædagogik som fælles forståelse og fælles sprog i vores virke.En del af borgerne befinder sig inden for autismespektret; det betyder, at vi tilrettelægger miljøet og dagligdagen med dette for øje. Forudsigeli...