Pædagogmedhjælperjobs.dk

Find ledige pædagogmedhjælperjobs. Skabt af jobsearch.dk

Pædagog til hus 1

Pædagogmedhjælper i Storkøbenhavn

Frøgård Allé er et døgndækket botilbud, som drives i henhold til Servicelovens § 108. Det består af 3 huse med 8 lejligheder i hvert hus og du vil blive tilknyttet hus 1.

Beboerne i hus 1, som består af 6 mænd og 2 kvinder i alderen 24-42 år, har alle en psykisk funktionsnedsættelse, og en del har diagnose indenfor autismespektret. Tre af beboerne er bevilliget 1-1 støtte, hvilket betyder at man udover at være en del af den samlede personalegruppe i hus 1, også indgår i mindre teams omkring disse beboere.

Grundlæggende ønsker vi at understøtte to fundamentale behov i ethvert menneskes liv; støtte til at klare hverdagen på egne præmisser og frihed til at leve et liv på egne betingelser. Formålet er at udvikle og vedligeholde borgernes evne til at fungere optimalt i hverdagen samt at kompensere for den nedsatte funktionsevne.

På Frøgård Allé arbejder vi med KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret & Anerkendende Pædagogik). KRAP er en pædagogisk metode, som søger ressourcerne i det enkelte menneske og støtten tager derfor udgangspunkt i den enkelte borgers særlige behov og forudsætninger. Det betyder, at vi som personale må være omstillingsparate, da den støtte vi yder til de forskellige borgere aldrig er ens.

Vi har i dagligdagen et tæt samarbejde om at koordinere indsatsen til hver enkelt beboer, både internt, men også med pårørende, sagsbehandlere og dagbeskæftigelse.

Vi forventer, at du:

  • Har e...

Vil du udbyde et pædagogmedhjælperjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.