Pædagogmedhjælperjobs.dk

Find ledige pædagogmedhjælperjobs. Skabt af jobsearch.dk

Vil du være med til at opstarte et nyt og spændende samarbejde omkring vores allemest syge og sårbare patienter?

Pædagogmedhjælper i Sydjylland

Speciale: Psykiatrisk sygepleje

Vi søger social- og sundhedsassistenter og socialpædagoger med psykiatrisk erfaring eller interesse for psykiatri, 37 timer ugentligt i blandede vagter, til at indgå i et nyt og spændende samarbejde omkring vores allermest syge og sårbare patienter.

Tiltrædelse 1. februar 2021 eller efter aftale.

I 2020 er der blevet afsat penge til en styrket indsats for mennesker med svær psykisk lidelse, herunder oprettelse af intensive senge i psykiatrien, netop med henblik på bedre behandling af de mest syge almenpsykiatriske patienter.

Vi skal have konverteret 4 skærmede sengepladser til 4 intensive psykiatriske senge på vores Psykoseafsnit 0607.

Afsnit 0607 er et integreret afsnit med plads til 30 patienter. Afsnittet behandler primært patienter med psykoser.

Der vil blive tildelt flere personaleressourcer til de 4 intensive senge - som skal indgå på lige fod med det øvrige personale, omkring såvel de intensive senge, som de almene senge i afsnit 0607.

Vores afsnit:

  • Et veletableret afsnit med et godt arbejdsmiljø.
  • Et afsnit med kompetente og engagerede kollegaer med fokus på høj faglighed.
  • God introduktion med mentorordning.
  • I moderne bygning med gode faciliteter.
  • Vi udvikler faglig teams omkring den enkelte patient, hvor samarbejde på tværs af sektor vægtes højt.
  • Vi arbejder med safewa...

Vil du udbyde et pædagogmedhjælperjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.